LAGER

Naše stanje u magacinu se svakodnevno menja u zavisnosti od količine prodate i kupljene robe. Ovu stranicu pravimo tako da se naš kompletan lager može pregledati on-line. Trenutno u našem magacinu imamo oko 120.000 kg različite robe. Materijale možemo i rezervisati za Vas sa rokom povlačenja u narednih 20-25 dana.

Tabela 1.: Lager aluminijuma

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

EN

DIN

Oblik

Dimenenzija

Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 15 x 5
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 10 x 15
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 30 x 20
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 40 x 8
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 50 x 8
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 60 x 8
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 70 x 25
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 flah 80 x 12
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi flah 100 x 12
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 20 x 12
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 25 x 10
Aluminijum 6082 AlMgSi1 flah 40 x 5
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 40 x 12
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 40 x 25
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 30 x 20
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 150 x 15
Aluminijum 6082-T6 AlMSi1 flah 60 x 10
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 70 x 10
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 80 x 10
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 flah 100 x 40
Aluminijum 2007-T6 AlCu4PbMgMn Okrugla šipka 35
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 10
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 12
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 25
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 39
Aluminijum 6026-T6 AlSiMgBi Okrugla šipka 16
Aluminijum 6026-T6 AlSiMgBi Okrugla šipka 38
Aluminijum 6026-T6 AlSiMgBi Okrugla šipka 42
Aluminijum 6262-T6 AlSiMgBi Okrugla šipka 60
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 45
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 85
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 90
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 95
Aluminijum 7075-T6 AlZnMgCu1,5 Okrugla šipka 50
Aluminijum 7075-T6 AlZnMgCu1,5 Okrugla šipka 40
Aluminijum 7075-T6 AlZnMgCu1,5 Okrugla šipka 85
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 Okrugla šipka 140
Aluminijum 6060-T6 AlMgSi0,5 četvrtasta 8 x 8
Aluminijum 7075-T6 AlZnMgCu1,5 četvrtasta 40 x 40
Aluminijum 6082-T6 AlMgSi1 četvrtasta 45 x 45 

Tabela 2.: Lager čelika

Konstrukcioni čelici, čelici za poboljšanje i alatni čelici

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

Napomena

Izrada

EN

DIN

JUS

Oblik

Dimenenzija

Čelik konstrukcioni vučeni h11 1.0038 S 235 JR  Č.0361 četvrtasti  22 x 22 
Čelik konstrukcioni vučeni h11 1.0038 S 235 JR Č.0361 četvrtasti 30 x 30
Čelik konstrukcioni vučeni h11 1.0038 S 235 JR Č.0361 flah 90 x 10
Čelik konstrukcioni vučeni h11 1.0038 S 235 JR Č.0361 flah 120 x 10
Čelik konstrukcioni vučeni h11 1.0038 S 235 JR Č.0361 flah 45 x 10
Čelik konstrukcioni vučeni h11 1.0038 S 235 JR Č.0361 flah 25 x 20
Čelik konstrukcioni vučeni h9 1.0038 S 235 JR Č.0361 Okrugla šipka 10
Čelik za poboljšanje valjani 1.0503 C45 Č.1530 flah 100 x 50 
Čelik za poboljšanje vučeni 1.0503 C45 Č.1530 flah 30 x 20
Čelik za poboljšanje tv 1.0503 C45 Č.1530 Okrugla šipka 55
Čelik za poboljšanje vučeni h9 1.0503 C45E Č.1530 Okrugla šipka 20
Čelik za poboljšanje tv 1.7225 42CrMo4 Č.4732 Okrugla šipka 50
Čelik za poboljšanje tv 1.7225 42CrMo4 Č.4732 Okrugla šipka 35
Čelik za poboljšanje tv 10060 C60 Č.1730 Okrugla šipka 120
Čelik konstrukcioni vučeni h9 10277 S355J2+C Č.0563 Okrugla šipka 22

Tabela 3.: Čelici za automate

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

Napomena

Izrada

EN

DIN

JUS

Oblik

Dimenenzija

Čelik za automate vučeni h9 1.0737 11SMn30+C Č.3990 Okrugla sipka 5
Čelik za automate vučeni h9 1.0737 11SMn30+C Č.3990 Okrugla šipka 7
Čelik za automate vučeni h9 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 Okrugla šipka 15
Čelik za automate vučeni h9 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 Okrugla šipka 26
Čelik za automate vučeni h9 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 Okrugla šipka 28
Čelik za automate vučeni h9 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 Okrugla šipka 40
Čelik za automate vučeni h9 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 Okrugla šipka 42
Čelik za automate vučeni h9 1.0737 11SMnPb37+C Č.3991 Okrugla šipka 44
Čelik za automate vučeni h9 1.0737 11SMnPb30+C Č3993 Okrugla šipka 46
Čelik za automate vučeni h9 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 Okrugla šipka 50
Čelik za automate vučeni h9 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 Okrugla šipka 54
Čelik za automate vučeni h11
1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 četvrtast 30 x 30
Čelik za automate vučeni h11 1.0718 11SMnPb30+C Č.3993 šestougaoni OK 36

Tabela 4.: Lager ojačanog čelika za hladnu deformaciju (SS2541)

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

Napomena

Izrada

EN

DIN

JUS

Oblik

Dimenenzija

Legirani čelik ojačani + QT vučeni 1.6582 34CrNiMo6 Č.5431 Okrugla šipka 22
Legirani čelik ojačani + QT brušeni 1.6582 34CrNiMo6 Č.5431 Okrugla šipka 28.8
Legirani čelik ojačani +QT brušeni 1.6582 34CrNiMo6 Č.5431 Okrugla šipka 38.0
Legirani čelik ojačani + QT brušeni 1.6582 34CrNiMo6 Č.5431 Okrugla šipka 76.4

Tabela 5.: Lager prohroma

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

Napomena

Izrada

EN

DIN

AISI

Oblik

Dimenenzija

Prohrom nerđajući čelik vučeni h9 1.4404 X2CrNiMo17-13-2 316L Okrugla šipka 12
Prohrom nerđajući čelik vučeni h9 1.4307 X5CrNi18-10 304L Okrugla šipka 25

Tabela 6.: Lager ETG materijala

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

EN

DIN

Oblik

Dimenenzija

Čelik ETG 88 ETG 88 Okrugla šipka 32
Čelik ETG 88 ETG 88 Okrugla šipka 40
Čelik ETG 100 ETG 100 Okrugla šipka 30
Čelik ETG 100 ETG 100 Okrugla šipka 45
Čelik ETG 100 ETG 100 Okrugla šipka 46

Tabela 7.: Lager Aluminijusmkih tabli

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

Napomena

EN

DIN

Oblik

Dimenenzija mm

Alu lim AC sa folijom 5083 AlMg4.5Mn Tabla 30x 1500x 3000
Alu  lim  rolled sa folijom 5754 AlMg3 Tabla 2,5x 1000x 2000
Alu lim rolled sa folijom 6082 AlMgSi1 Tabla 1,5x 1000x 2000
Alu  lim  rolled sa folijom 6082 AlMgSi1 Tabla 2x 1000x 2000
Alu lim rolled 6082 AlMgSi1 Tabla 6x 1000x 2000
Alu lim rolled 7075 AlZnMgCu1,5 Tabla 20x 1520x 3020

Tabela 8.: Lager Čeličnog lima

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

Napomena

EN

DIN

Oblik

Dimenenzija mm

         

Tabela 9.: Lager Bakar-Bronza-Mesing

Pogledajte dostupne legure i dimenzije u tabeli. Klikom na OBLIK ili DIMENZIJU možete sortirati tabelu kako biste lakše pronašli traženi materijal.

Vrsta artikla

Napomena

EN

DIN

Oblik

Dimenenzija mm