O KOMPANIJI

Staldepan Temerin je preduzeće koje se bavi distribucijom metala i plastike za mašinsku obradu. Firma se prostire na oko 2.000m², a posedujemo zatvoreni magacinski prostor od 500m² kao i još 500 m² natkrivenog dela. Naš lager čini aluminijum, čelik i prohrom, dok mesing, plastiku, bronzu i bakar isporučujemo na osnovu konkretnih potreba naših saradnika. Najviše su zastupljene šipke: flah, četvrtaste i okrugle, kao i aluminijumski limovi. Staldepan Temerin je u vlasništvu Švedskog preduzeća Staldepan AB iz Stockholma, koje je počelo sa radom i u Srbiji kako bi se obezbedio kvalitetan  materijal prvenstveno Švedskim fabrikama u Srbiji. Nakon 3 godine poslovanja proširili smo našu saradnju i sa sotalim fabrikama i radionicama za mašinsku obradu na teritoriji Vojvodine.

Sedište preduzeća Staldepan doo se nalazi na glavnom putu u Temerinu sa lakim pristupom za dostavna vozila i kamione.

Ukoliko ste preduzeće koje se bavi preciznom obradom metala i proizvodite polu ili gotove proizvode, želite repromaterijal visokog kvaliteta, uslugu sečenja i isporuke materijala do Vaše radionice kao i dugoročnu saradnju – biće nam zadovoljstvo da sarađujemo sa Vama.

2015. godine smo implementirali 3 ISO standarda i naše celokupno poslovanje je po principima:
– Politike Integrisanog Sistema Kvaliteta ISO 9001:2008
– Zaštite Životne Sredine i Zaštite Zdravlja ISO 14001:2004
– Bezbednosti na radu ISO 18001:2007

MISIJA

Staldepan doo se bavi distribucijom proizvoda obojenih metala i čelika visokog kvaliteta po ugledu na Švedsku firmu Staldepan ab. Mi želimo da naši kupci dobiju najbolji proizvod za najkraće vreme i to na način koji njima najviše odgovara.

VIZIJA

Želimo da budemo sinonim za preduzeće koje je čvrst oslonac svojih kupaca, da dok ih snadbevamo našim proizvodima oni mogu da se usredsrede samo na obavljanje svoje delatnosti.

CILJEVI

Da postanemo primarni snadbevač malim, srednjim i velikim preduzećima koji se bave obradom metala i građevinarstvom na domaćem tržištu. Da proizvode koje plasiramo pripremimo na način koji kupcu smanjuju vreme  dalje obrade i time utičemo na stvaranje dodatne vrednosti krajnjih proizvoda.

POSLOVNA POLITIKA

Naše poslovanje baziramo na saradnji sa proverenim multinacionalnim kompanijama-dobavljačima, koje dugi niz godina proizvode kvalitetne materijale. Takve proizvode distribuiramo domaćim i stranim kupcima sa svim pripadajućim sertifikatima/atestima koji su garancija o kvalitetu isporučenog materijala.

Naš konstantni cilj se ogleda u zadovoljstvu korisnika sa jedne strane i zaposlenih sa druge strane. Zato je upravljanje preduzećem na osnovu Integrisanih sistema osnova  poslovanja. Kroz primenu Integrisanih sistema upravljama konstantno unapređujemo poslovanje i vodimo brigu o zaštiti zaposlenih, kao i brigu o što većem očuvanju životne sredine.

Kliknite na dokument koji želite pogledati:

– Izvod iz APR-a – Osnivanje

– Izvod iz APR-a – upis vlasnika 

– Potvrda o izvršenoj registraciji – PIB

– Podaci za identifikaciju 2016 STALDEPAN


Od kraja aprila 2015. godine, preduzeće STALDEPAN DOO se registrovao kod Agencije za Privredne Registre (APR) kao aktivan ponuđač za učešće u Javnim Nabavkama. Našu registraciju možete pogledati na ovom linku na sajtu APR-a: Pretraga podataka o registrovanim ponuđačima  (upišite naš MB: 21009920 ili Poslovno ime: STALDEPAN)

USLUGE

Stojimo Vam na raspolaganju

Galerija

MAGACIN
TRANSPORT
SEČENJE
POSLOVNI PROSTOR

SARADNJA

Proizvodi

Materijali koje nudimo su najčešće poreklom iz EU. Prilikom isporuke uz svaki materijal prilažemo pripadajući Sertifikat/Atest sa njegovim fizičkim i hemijskim osobinama. Ukoliko tražene materijale imamo na lageru ne postoji minimalna količina za poručivanje i uglavnom se svodi na preuzimanje cele šipke u komadu (ukoliko je šipka manjeg prečnika), a mogu se preuzeti i manji komadi (kod šipki većeg prečnika). Ukoliko traženi materijal nemamo na stanju onda se dogovaramo za minimalnu količinu koja bi trebala da se preuzme. Minimalna količina zavisi i od vrste materijala: najmanja minimalna količina je prilikom poručivanja mesinga i bronze, zatim nerđajućeg čelika i aluminijuma, dok je veća za svetlo vučeni čelik i najveća za toplo valjani čelik. Minimalne količine nisu u obavezi da se kupe odmah pri isporuci materijala u naš magacin, već saradnja može biti i dugotrajnija. Pre isporuke materijale možemo pripremiti na željene dužine. Trenutno imamo CNC automatsku mašinu za sečenje metalnih šipki do prečnika R=270mm. Vodimo posebno računa prilikom pakovanja materijala kako bi smanjili mogućnost da dođe do bilo kakvog oštećenja.

ALUMINIJUM
ČELIK
INOX
MESING I BRONZA

Lager

Naše stanje u magacinu se svakodnevno menja u zavisnosti od količine prodate i kupljene robe. Ovu stranicu pravimo tako da se naš kompletan lager može pregledati on-line. Trenutno u našem magacinu imamo oko 120.000 kg različite robe. Za sada je prikazan lager samo onih pozicija kojih imamo u većim količinama na stanju, a uskoro ćemo staviti i sve ostale materijale koje imamo i u količinama od 20-300kg.

Redovno ažuriramo stanje našeg lagera

PROVERITE DOSTUPNOST NA LAGERU

Način poslovanja

Posebna vrsta saradnje

Posebna vrsta saradnje se ostvaruje sa proizvodnim preduzećima koja mogu da planiraju svoju proizvodnju na srednji i duži vremenski period. Taj period se kreće od 2 meseca unapred pa do godinu dana. Posebna vrsta saradnje se ostvaruje na 2 načina:

  1. rezervisanjem robe koja je dostupna u magacinu za isporuku određenog datuma
  2. zahtev za nabavku robe koje nema u magacinu, a kojoj vreme isporuke dozvoljava da se ta roba uveze i dostavi u magacin

Ovakav vid poslovanja je uobičajena praksa kod inostranih preduzeća koja su se dobro pozicionirala na svom tržištu. Potpisivanje Ugovora za isporuku proizvoda omogućava planiranje proizvodnje u napred. Na taj način sektor nabavke pronalazi najbolje rešenje za isporuku repromaterijala čime se omogućava tačnost isporuke, visok kvalitet i nižu cenu.

Ovakvom vidu poslovanja teži većina fabrika i radionica, ali je i najteže realizovati je. U praksi dolazi do različitih izmena u vidu promene u dimenziji ili u količini. Međutim ukoliko je saradnja između fabrike i kupaca duža, menadžment fabrike može da predvidi da li će izmene biti u većem ili manjem obimu. Uglavnom se od nekoliko pozicija izmeni jedna. S vremena na vreme se otkaže proizvodnja ali se ona otkazuje dosta ranije kako ne bi došlo do troškova u proizvodnji.

Planiranje unapred se ostvaruje i ukoliko postoji velika potražnja kod određenog proizvođača. U tom slučaju ukoliko dođe do novog ugovaranja proizvodnje ona može započeti tek kada se prethodna završi. Na taj način sektor nabavke je u mogućnosti da planira isporuku repromaterijala kao posebnu vrstu saradnje sa svojim dobavljačima. Proverava se dostupnost kvaliteta materijala na lokalnom tržištu, dostupnost dimenzija koje najviše odgovaraju i dogovora oko cene. Tada se roba može rezervisati – ukoliko je dostupna na lageru, ali  i dodatno poručiti ukoliko postoji dovoljno vremena do početka obrade.

Dobar primer planiranja nabavke: Isporuka materijala u fabriku pred proizvodnju

 Zašto planirati nabavku

U fazi razvoja preduzeća dolazi se do mišljenja da ukoliko se napravi određeni lager robe sama proizvodnja se unapređuje. Međutim ubrzo se saznaje da se novac koji je uložen u lager praktično zarobio.

Da bi roba ponovo postala novac potrebno je određeno vreme da se ona obradi, a potom i naplati kroz proizvod. Ukoliko se lageruje roba koja se neće odmah potrošiti, već se troši sukcesivno, vreme da bi se došlo do novca se povećava.

Najčešće se dešava da se zbog manjka novčanih sredstava nekoliko šansi propusti, i kad se nakon godinu dana izvrši analiza dolazi se do zaključka da je novac uložen u lager smanjio profit preduzeća.

Ovakvo razmišljanje je često na tržištu na kojem postoji veća neizvesnost. Kako bi se nadomestio manjak novca firme su često primorane da uzmu kredite koji se vraćaju sa dodatom kamatom. Ta kamata je gubitak koja se mogla izbeći izbegavanjem pravljenja lagera.

Kako bi se povećao profit proizvodnog preduzeća njemu je u interesu da pronađe dobrog i stabilnog dobavljača sa kojim će zajedno rasti. Kada se jednom uvidi prednost koja nastaje iz ovakve saradnje ona kao takva postaje uobičajena pojava i vremenom se unapređuje.

Ukoliko je proizvodni proces u razvijanju onda se nabavka vrši po principu hitnosti koja može da dovede do sledećeg stanja:

  • potraga za dostupnosti potrebne legure
  • traže se dostupne dimenzije materijala koje su odmah raspoložive
  • dolazi do alternativnih rešenja u pogledu dimenzija (više otpada prilikom obrade)
  • roba se kupuje od nekoliko dobavljača po većoj ceni i skupljom ukupnom cenom transporta

Kako bi se i Vaša nabavka što bolje isplanirala, slobodno nas kontaktirajte kako bismo razgovarali o mogućnosti uspostavljanja POSEBNE VRSTE SARADNJE sa Vašim preduzećem.

Česte greške u proizvodnji: prevelik lager

ČESTA PITANJA

Koje su minimalne količine koje mogu poručiti?

Ukoliko materijal imamo na lageru minimalne količine zavise samo od dimenzije materijala. Ukoliko su u pitanju male dimenzije materijala (tanke šipke) onda je minimalna količina 1 šipka (šipke su dužine 3 metra). Ukoliko su u pitanju materijali većih dimenzija (i veće kilaže) tada cele šipke možemo seći na određene mere.

Ukoliko materijal nemamo na stanju minimalne količine se dogovaraju od slučaja do slučaja. Okvirno se kreću od 200-1.000 kg.

Da li se uz materijali dobija Atest/Sertifikat?

Uz materijale koje imamo na lageru izdajemo pripadajući Sertifikat. Prilikom pakovanja robe svaki materijal obeležavamo njegovim nazivom, dimenzijom i upisujemo broj Sertifikata.

Kako bismo povezali pripadajući Sertifikat sa isporučenom robom, na Fakturi ispod naziva materijala upisujemo broj Sertifikata koji možemo odštampati uz Fakturu ili poslati na e-mail.

Koje je vreme isporuke?

Ukoliko materijal imamo na lageru isporuka je moguća danas za danas. Ako je potrebno materijal iseći na određene dužine isporuke je moguća danas za danas ili danas za sutra.

Ukoliko materijal nemamo na lageru rok isporuke najviše zavisi od vrste legura. Najduži rok isporuke je za aluminijumske šipke i table (oko 3-5 nedelja), zatim isporuka čeličnih šipki i limova (oko 2 nedelje), a najkraća za prohrom i mesing ukoliko su u pitanju uobičajene legure i dimenzije.